Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Nasobůrky je  málotřídní škola.

Spojuje v sobě první stupeň základní školy, jedno oddělení školní družiny a mateřskou školu, to vše v jedné budově.

 ZŠ a MŠ Nasobůrky zajišťuje :

 • výuku 5 ročníků l. stupně  ve dvou kmenových třídách
 • ranní a odpolední provoz mateřské školy
 • ranní a odpolední provoz školní družiny  
 • školní stravování
 • vzájemnou propojenost mezi ZŠ a MŠ : spolupráce mezi učitelkami, bezproblémový přechod do 1. třídy, společné akce pro děti a veřejnost

Nabízíme:

 • klidné, rodinné prostředí, kde se všichni znají
 • individuální přístup vzhledem k malému počtu dětí
 • díky spojeným ročníkům samostatnost, ohleduplnost a vzájemnou spolupráci starších dětí s mladšími a naopak                                                                                                          
 • interaktivní výuku  - využívání notebooků a interaktivní tabule (Žáci mají přístup k internetu i v ŠD.)
 • atraktivnost, estetika prostředí - půdní vestavba 

 • zájmové kroužky:
  anglický (1. ročník, 2. ročník)
  počítačový                                                                                                                  
  pohybové hry (zajišťuje DDM Litovel)
  keramický  (zajišťuje DDM  Litovel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 • školu v přírodě  (jedenkrát za dva roky - pro všechny školáky)
 • tematicky zaměřené dny pro děti (např. k 5. 12. - čertí škola, šmoulí škola, večerníčková škola...,ke Dni dětí, projektové dny, poznávání historie míst, kde žijeme, ...)
 • akce pro děti a rodiče (např. podzimní dílna s různým tematickým zaměřením, oslava Dne maminek, tradiční rozlučkové odpoledne se škol. rokem spojené s táborákem                         a stanováním na školní zahradě,  ....)
 • návštěvy kulturních akcí, exkurze, besedy se zajímavými osobnostmi či zaměřené tematicky na probírané učivo (hasiči, ...) policie, zdravý životní styl,  čím bych chtěl být, kynologie, ..)
 • účast dětí v soutěžích - výtvarná, přírodovědná, recitační, pěvecká, dopravní, ..(Vzhledem k malému počtu, má téměř každé dítě možnost zúčastnit se. A i když naše děti nestojí vždy     na nejvyšších stupních, jedou rády a berou to jako zajímavou a zábavnou zkušenost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Po skončení 5. ročníku odcházejí děti na ZŠ Jungmannova, ZŠ Vítězná nebo víceleté gymnázium v Litovli. Doposud byli zájemci o toto studium z naší školy v naprosté většině přijati.