Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

Aktuality

ZMĚNA ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU OD 1. 9. 2024

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovování úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

Nově se maximální výše úplaty odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu.                                                                    Na základě této novely bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel.

Úplata za školní družinu na školní rok 2024/2025 je stanovena zřizovatelem pro každé dítě na 150 Kč / měsíc.

 

Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy