Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

Aktuality

Informace k přihlašování do školní družiny na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte do školní družiny na školní rok 2022/2023, tak odevzdejte škole řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku do 28. 6. 2022.

Přihlášku obdržíte ve škole nebo si ji můžete stáhnout v sekci: ŠKOLNÍ DRUŽINA - DOKUMENTY.

Doplňující informace:                                                                                                                                                                                                                                                                                        Každé přijaté přihlášce bude přiděleno registrační číslo. To si prosím, zapamatujte.                                                                                                                                                                                      Dne 30. 6. 2022 bude na webu školy a na hlavních vchodových dveřích školy zveřejněn seznam dětí (pod registračními čísly, ne jmenovitě), které jsou přijaty do školní družiny                      v roce 2022/2023.

Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy