Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

Aktuality

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok bude zahájen 1. 9. 2022 v 8:00 hod. (1. poschodí, II. třída - u jídelny).

Žáci si přinesou aktovky/batohy na učebnice, pracovní sešity a dokumenty k vyplnění, které jim v tento den, po zahájení, budou předány. Poté mohou žáci odejít domů.                                                                                                     

V případě, že jsou žáci přihlášeni od 1. 9. 2022 do školní družiny, mohou odejít pouze v doprovodu zákonného zástupce/pověřené osoby nebo písemného souhlasu zákonného zástupce.

Všichni žáci, kteří v červnu 2022 podali přihlášku do školní družiny, byli přijati. Prvňáčci obdrží přihlášku 1. 9.  2022.

Žádáme rodiče, aby obdržené dokumenty při zahájení školního roku vyplnili a obratem předali škole. Děkujeme.

 

Organizace dalších dnů po 1. 9. 2022:

  • 2. 9. 2022

Žáci si donesou obalené učebnice, pracovní sešity a učební pomůcky, které si měli zajistit dle seznamů pro jednotlivé ročníky (viz. sekce "SEZNAM ŠKOLNÍCH POTŘEB"). 

Poté budou následovat další organizační záležitosti - seznámení se škol. řádem, pravidly bezpečnosti při pobytu ve škole a podepisování sešitů a učebnic. Doma je nepodepisujte!

  • 5. 9. 2022

Začne výuka podle rozvrhu.