Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

Aktuality

Informace k přihlašování do školní družiny na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte do školní družiny na školní rok 2022/2023, tak odevzdejte škole řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku do 28. 6. 2022.

Přihlášku obdržíte ve škole nebo si ji můžete stáhnout v sekci: ŠKOLNÍ DRUŽINA - DOKUMENTY.

Doplňující informace:                                                                                                                                                                                                                                                                                        Každé přijaté přihlášce bude přiděleno registrační číslo. To si prosím, zapamatujte.                                                                                                                                                                                      Dne 30. 6. 2022 bude na webu školy a na hlavních vchodových dveřích školy zveřejněn seznam dětí (pod registračními čísly, ne jmenovitě), které jsou přijaty do školní družiny                      v roce 2022/2023.

Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy

 

 

Informace ze školní jídelny

V pátek 13. 5. 2022 bude kancelář školní jídelny z technických důvodů otevřena pouze do 12 hodin.

 

Třídní schůzky

Kdy:                    19. 4. 2022

Kde:                    ZŠ Nasobůrky / 1. patro - třída 4. a 5. ročníku /

V kolik:                16 : 30 hod.

   

Příspěvek na SRPŠ   

Za tento školní rok 2021/2022 vybíráme 200,- Kč na SRPŠ (Spolek rodičů a přátel školy). Z těchto příspěvků jsou dětem hrazeny např. balíčky na Mikuláše, část dopravy na školní výlet apod..Částku prosím uhraďte nejpozději do 28. února 2022. Děkujeme za spolupráci.

        

     Informace rodičům – vydávání vysvědčení

  • v pondělí 31. 1. 2022 se vydává výpis vysvědčení za 1.pololetí školního roku 2021 / 2022. Vysvědčení bude předáno všem žákům všech ročníků čtvrtou vyučovací hodinu, pátá hodina dětem 3., 4., 5. třídy odpadá
  • 31.1. 2022 výuka bude ukončena ve 12:00 hod., poté následuje oběd, družina
  • zájmové kroužky tento den odpadají

 

Pololetní prázdniny proběhnou 4.února 2022

 

       Třídní schůzky     

Kdy:      14.12. 2021

Kde:      škola, I. a II. třída, první patro

V kolik:  od 15:00 hod - 1.,2., 3. třída

               od 15:30 hod. - 4.,5. třída


 
                                 Mimořádné opatření

v příloze viz níže naleznete mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví platné od 25.10 a 1.11. 2021

 

                                 OZNÁMENÍ

 
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Nasobůrky oznamuje rodičům s odkazem na zákon 561/2004 Sb., § 24, odst. 2),
že z technických důvodů dne
 
                                                               26. 10. 2021 (úterý)
 
nebude probíhat v základní škole i mateřské škole výuka a výchova dětí včetně výdeje stravy.
 
Strava bude všem dětem MŠ a žákům ZŠ na tento den hromadně odhlášena.
 
 
Důvodem je distributorem plánované přerušení dodávky elektřiny.
 
 
Nasobůrky dne 11. 10. 2021
 
 
Mgr. Jana Nakládalová
ředitelka školy