Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

Aktuality

SDĚLENÍ

Ředitelství ZŠ a MŠ Nasobůrky sděluje, že z důvodu instalace rozvodů internetového připojení

budou základní škola i mateřská škola v pátek 29. 9. 2023 uzavřeny.

Obědy budou všem dětem i žákům hromadně odhlášeny.

Děkujeme za pochopení.

Dne: 13. 9. 2023

Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy

 

Příspěvek na školní družinu a netradiční materiály

Do konce září 2023 prosíme o úhradu částky 250 Kč na školní družinu a 300 Kč na netradiční materiály (kulinářské, kreativní - nad rámec výuky). Prosíme rodiče o  úhradu jednotlivých, přesných částek. Děkujeme.

 

Přerušení pevné linky dne 13. 9. 2023 

V tento den se nebude možné od 8:00 do 16:00 dovolat do školy na pevnou telefonní linku.

 

Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 h, v 1. poschodí budovy školy ve 2. třídě.                                                                                                                            Slavnostního zahájení se mohou zúčastnit i rodiče.

Po společném zahájení budou žákům v jejich třídách sděleny základní informace, požadavky k organizaci a chodu školy a předány učebnice s pracovními sešity. Na ty si žáci přinesou školní aktovky.

Žáci si rovněž mohou první den donést zakoupené školní potřeby dle seznamu školních potřeb, uveřejněném v sekci "Základní škola - Seznam školních potřeb."                                       Tyto je třeba přinést do školy nejpozději do pátku 8. 9. 2023, možno i postupně.

Po zahájení, předání informací a učebnic mohou žáci odejít domů, přibližně v 9.00 hod (v doprovodu zákonného zástupce nebo jimi pověřené osoby či po předání písemného souhlasu zákon. zástupců s odchodem jeho dítěte ze školy).                                                                                                                                                                                                                                                    Školní družina bude v provozu.                                                                                                                                                                                                                                                                          Všichni žáci, kteří podali v řádném termínu prostřednictvím svých zákon. zástupců přihlášku do ŠD pro škol. rok 2023/2024 jsou přijati.                                                                                   Přihlášení obědů pro dítě si zákonní zástupci zajišťují sami ve Školní jídelně Litovel, Studentů 91. Více informací vč. kontaktů naleznete v sekci "Základní škola - Stravování."

UPOZORNĚNÍ NA MIMOŘÁDNOU DOPRAVNÍ SITUACI !

Vážení rodiče,

v období 31. 7. - 17. 12. 2023 probíhá v obci Nasobůrky rekonstrukce silnice vedoucí od autobusové zastávky Cihelna (vydlážděná kostkou, směr kaplička, dále k Aliboně). Z tohoto důvodu není možné dojet ke škole autem.

Nyní probíhá první etapa rekonstrukce, tj. od autobusové zastávky Cihelna směr škola. Do obce je směrem od Alibony vjezd zakázán. Doporučujeme využít parkování podél silnice u Cihelny.                                                                                                                                                                                                                                            

Mějte, prosím, na paměti, že pěšky ke/od školy se budete pohybovat v úseku stavby, kde se pohybují nákladní auta a další pracovní stroje. Myslete tedy na bezpečnost svoji i svých dětí.