Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

červen 2024

 

HRAVÉ ODPOLEDNE S DĚTMI - DEN OTCŮ

KDY:                                  6. 6. 2024

V KOLIK:                           16.00 - 18.00 hod.

Oslavte s námi Den dětí a Den otců.

Poznámka:                         viz. plakát níže

 
SBĚR PAPÍRU BUDE UKONČEN 14. 6. 2024 pátek.
 
Odevzdávání učebnic

Kdy:              24. 6. 2024

V kolik:         od 8:00 do 10:00 hod. (Poté odjezd na poslední hodinu plavání.)

Poznámka:   DOMA řádně vygumované a slepené

 

Školní výlet

Kdy:                                    25. 6. 2024 úterý

Kam:                                   Peklo Čertovina

Odjezd:                               autobusem od školy v 8:00 hod.

Předpokládaný návrat:    ke škole v 15:30 - 16:00 hod. přesný čas příjezdu (s ohledem na dopravní situaci bychom uvedly při zpáteční cestě na Facebook)

Cena:                                 250,- Kč (vstupné, doprava hrazena ze SRPŠ)                                                             

S sebou:                            Batoh na záda, velkou svačinku, pití (láhev s uzávěrem), pláštěnku, pokrývku hlavy, pohodlnou       sportovní obuv, kapesné

Po příjezdu možnosti odchodu dítěte od školy:

  • v doprovodu zákon. zástupce nebo jím pověřené osoby (tato osoba musí být uvedena v plné moci poskytnuté škole. Pokud tomu tak není, musí mít písemný souhlas zák. zástupce  dítěte.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  •  samo, příp. odchází/odjíždí s jinou osobou, která doprovází jiné dítě -  je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

VÁŽENÍ RODIČE, ZVAŽTE ZDA SI VAŠE DÍTĚ BUDE BRÁT NA ŠKOLNÍ VÝLET CENNÉ VĚCI JAKO NAPŘ. MOBIL FOTOAPARÁT ATD....V PŘÍPADĚ, ŽE SI DÍTĚ TYTO PŘEDMĚTY S SEBOU VEZME, JE TO NA ZODPOVĚDNOST RODIČŮ.

 

 Dopolední výlet na Doubravský dvůr

Kdy:            26. 6.  2024

V kolik:       od 8: 00 hod. - 12 : 30 hod.

Cena:          hrazeno ze šablon OP JAK

S sebou:      batůžek, svačina, pití, pohodlná obuv/ oděv, pokrývky hlavy, plíštěnka, kapesné

Poznámka:   zmrzlina pro děti je zahrnuta  v ceně programu

 

Zahradní slavnost - rozloučení se školním rokem 2023/2024

Kdy:            26. 6.  2024

V kolik:       16:00 - 18:00 hod.

Poznámka:   Žáci základní školy přenocují ve stanech či škole (dle počasí) do druhého dne. Snídaně je pro děti zajištěna. 

S sebou:      stan, spacák, karimatka, polštářek pod hlavu,  plyšáka pro lepší spánek, sportovní oblečení, oblečení na přenocování, zubní kartáček, pasta, ručník

 
Vydávání vysvědčení

Kdy:        28. 6 . 2024

V kolik:   8:00 - 9:00 hod.

Oběd:      v 10:30 - 11: 00 hod.

Možnosti odchodu ze školy:     

  • Dítě  může odejít ze školy ihned po vydání vysvědčení v doprovodu zákonného zástupce nebo dospělé osoby uvedené v plné moci.                                                                                         Bude-li dítě vyzvedávat osoba, která není uvedena v plné moci, je třeba předat škole písemný souhlas zákonného zástupce, že tato osoba (uvést jméno a příjmení, vztah k dítěti - např. teta, číslo občanského průkazu či pasu) je pověřena zákonným zástupcem k vyzvednutí jeho dítěte ze školy.
  • Dítě může odejít ze školy samo, ihned po vydání vysvědčení jen na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Do souhlasu napište přesnou hodinu odchodu. (po vysvědčení či po obědě nestačí). Na telefonické svolení či  svolení přes e-mail zákonným zástupcem nebude brán zřetel. 
  • V případě, že ani jedna z výše uvedených možností nebude zákonným zástupcem využita, odchází dítě ze školy, až po vyzvednutí zákonným zástupcem (či osobou uvedenou v plné moci) nebo odchází samo v čase, který je uveden pro daný den v přihlášce do školní družiny.
 
White Playful World Children Day Flyer_20240524_142657_0000