Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola Nasobůrky

1.1 Ředitelka školy

Mgr. Jana Nakládalová

 • 1.2 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a mateřská škola Nasobůrky
  Nasobůrky 91
  783 21 Chudobín

 • 1.3 Telefonní číslo ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ

   Telefonní číslo je stejné pro všechny součásti školy. Na příslušnou součást budete přepojeni.

   +420 585 341 369

 • 1.4 Adresa internetové stránky

  www.zsnasoburky.cz

 • 1.5 Elektronická adresa podatelny

  Elektronické adresy:  zsnasoburky@gmail.com

 • 1.6 Datová schránka
  icwzm2x
  1.7 Identifikátor zařízení
  600 140 415

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: obec Litovel , Právní forma: obec, IČO 00 299 138 

Adresa zřizovatele:  nám. Přemysla Otakara 778,  78401  Litovel

3. IČO

61 989 517

4.DIČ

Škola není plátcem DPH.

5. Organizační struktura

Součásti  organizace:

- Základní škola    ...  102 308 390

- Mateřská škola   ...  107 626 331

- Školní družina    ...  119 900 785

- Školní jídelna/výdejna 150 069 804

Organizařní složka

Kontakty

6. Dokumenty

7. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsnasoburky@gmail.com

Prostřednictvím datové schránky: icwzm2x

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Nasoburky, Nasobůrky 91, 783 21 Chudobín

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

8. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací pověřený zastupující učitel. Tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

9. Předpisy

 • 9.2 Vydané právní předpisy

  Dokumenty ZŠ

  Dokumenty MŠ

  Dokumenty družina

10. Úhrady za poskytování informací

 • 10.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 10.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

11. Licenční smlouvy

 • 11.1 Vzor licenčních smluv
 • 11.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou a mateřskou školou Nasobůrky poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

12. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.