Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

Stravování

Stravu zajišťuje:        Školní jídelna Litovel

                                     Studentů 91

                                    784  01  Litovel

 

telefon:                     + 420 585 341 484

mobil:                       + 420 604 667 628

e-mail:                      obedy@jidelnastudentu.cz

webové stránky:    www.jidelnastudentu.cz

 ..................................................................................................................................................................

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

1)   Objednání, odhlášení i platbu oběda si zajišťují rodiče sami. 

       Platba je možná osobně v ŠJ nebo bezhotovostně  (více viz webové stránky ŠJ.)

      Odhlášky školního stravování na přechodnou dobu (např. nemoc) se provádí v době

      od 7:30 - 10:30 hod. osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky  nebo e-mailem,

      vždy nejpozději den  předem do 10:30 hodin.

 

2)    Výdej do jídlonosiče je povolen pouze v případě, má-li  se zabezpečit stravování žáka

        v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit.

        V případě, že by rodiče  měli zájem odebírat stravu i po prvním dni onemocnění

        dítěte, je toto možné. Cena oběda se však rovná ceně  oběda jako u cizího strávníka.