Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

květen 22

 
Fotografování

Kdy:          19. 5. 2022, 9:00 h.

Kde:           ZŠ a MŠ Nasobůrky

Cena:         - společná forografie - 35 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                        - jednotlivec - 25 Kč

Žádáme rodiče, aby svému dítěti zapsali do deníčku nebo na lísteček, s kým se může fotografovat, příp. kolikrát.  U fofografování jednotlivce napište, kolik kusů fotografií požadujete zhotovit. V případě, že písemnou informaci neobdržíme, bude dítě vyfoceno pouze na společné fotografii. Na ústní vzkazy, příp. aktuální požadavky dětí nebude brán zřetel.         Chceme tak předejít situaci, kdy se dítě vyfotografuje bez vědomí rodičů s více dětmi a rodiče pak musí tyto  fotografie uhradit. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Vyrábění s rodiči

Kdy:                    5. 5. 2022

Kde:                    ZŠ Nasobůrky / 1. patro - třída 4. a 5. ročníku /

V kolik:                16 : 00 - 18 : 00 hod.