Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

červen 2023

Zápis do školní družiny na šk. rok 2023 / 2024

Vážení rodiče,

  • od 16. 6. 2023 - 23. 6. 2023 bude probíhat zápis do školní družiny na školní rok 2023 / 2024
  • přihlášky naleznete na webových stránkách školy - v záložce školní družina - sekce dokumenty
  • vyplněné přihlášky děti donesou v termínu do školy a předají je třídnímu učiteli

 

SBĚR PAPÍRU BUDE UKONČEN 16. 6. 2023.
Odevzdávání učebnic

Kdy:              26. 6. 2023

V kolik:         od 8:00 do 10:00 hod. (Poté odjezd na poslední hodinu plavání.)

Poznámka:   DOMA řádně vygumované a slepené

 

Školní výlet

Kdy:                                    27. 6. 2023, úterý

Kam:                                   Dinopark Vyškov

Odjezd:                               autobusem od školy v 8:00 hod.

Předpokládaný návrat:    ke škole v 15:30 - 16:00 hod. přesný čas příjezdu (s ohledem na dopravní situaci bychom uvedly při zpáteční cestě na Facebook)

Cena:                                  100,- Kč/žák (doplatek na vstupy)               

Pozn:                                  Zbývající část ceny za vstupy a dopravu  poskytne dětem  SRPŠ (odsouhlaseno rodiči na tř. schůzce dne 25. 4. 2023). 

S sebou:                            Batoh na záda, velkou svačinku, pití (láhev s uzávěrem), pláštěnku, pokrývku hlavy, pohodlnou sportovní obuv, kapesné

Po příjezdu možnosti odchodu dítěte od školy:

  • v doprovodu zákon. zástupce nebo jím pověřené osoby (tato osoba musí být uvedena v plné moci poskytnuté škole. Pokud tomu tak není, musí mít písemný souhlas zák. zástupce  dítěte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - samo, příp. odchází/odjíždí s jinou osobou, která doprovází jiné dítě -  je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

VÁŽENÍ RODIČE, ZVAŽTE ZDA SI VAŠE DÍTĚ BUDE BRÁT NA ŠKOLNÍ VÝLET CENNÉ VĚCI JAKO NAPŘ. MOBIL FOTOAPARÁT ATD....V PŘÍPADĚ, ŽE SI DÍTĚ TYTO PŘEDMĚTY S SEBOU VEZME, JE TO NA ZODPOVĚDNOST RODIČŮ.

 
WORKSHOP LITOVELSKÁ KAVÁRNA - nové

Kdy:                                    28. 6. 2023

Kam:                                   Litoveslká kavárna, Litovel

Odjezd:                               pěšky, za nepříznivého počasí linkovým autobusem 

Předpokládaný návrat:    13: 00 - 13:30 hod.

S sebou:                            batůžek na záda, svačinka, pití, pláštěnka, pokrývka hlavy, kapesné na zmrzlinu/ sladkost

                 

Zahradní slavnost - rozloučení se školním rokem 2022/2023

Kdy:            28. 6.  2023

V kolik:       16:00 - 18:00 hod.

 

Vydávání vysvědčení

Kdy:        30. 6 . 2023

V kolik:   8:00 - 9:00 hod.

Oběd:      v 10:30 hod.

Možnosti odchodu ze školy:     

  • Dítě  může odejít ze školy ihned po vydání vysvědčení v doprovodu zákonného zástupce nebo dospělé osoby uvedené v plné moci.                                                                                         Bude-li dítě vyzvedávat osoba, která není uvedena v plné moci, je třeba předat škole písemný souhlas zákonného zástupce, že tato osoba (uvést jméno a příjmení, vztah k dítěti - např. teta, číslo občanského průkazu či pasu) je pověřena zákonným zástupcem k vyzvednutí jeho dítěte ze školy.
  • Dítě může odejít ze školy samo, ihned po vydání vysvědčení jen na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Do souhlasu napište přesnou hodinu odchodu. (po vysvědčení či po obědě nestačí). Na telefonické svolení či  svolení přes e-mail zákonným zástupcem nebude brán zřetel. 
  • V případě, že ani jedna z výše uvedených možností nebude zákonným zástupcem využita, odchází dítě ze školy, až po vyzvednutí zákonným zástupcem (či osobou uvedenou v plné moci) nebo odchází samo v čase, který je uveden pro daný den v přihlášce do školní družiny.