Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

Preventivní program 3. - 5. ročník

« zpět
11.01.2023 / 7:32

Sdružení D pořádalo RPP (roční preventivní program) pro děti 3.- 5 ročníku ve všeobecné formě se zaměřením na prevenci šikany, podporu kamarádství i dobré vztahy ve třídě.

Tři setkání po třech vyučovacích hodinách zajistilo preventivní působení na postoje dětí k danému typu rizikového chování tak, aby mu bylo předcházeno.

První setkání mělo za cíl prolomit bariery mezi žáky a lektory a zvyknout si na užívané techniky.

Pomocí tréninku zdravé sebeúcty a respektujícího  chování si žáci posílili schopnost formulovat své myšlenky a pocity pomocí různých her, kdy byli vtaženi do děje a tím posílili vztahy  ve třídě a vzájemnou spolupráci.

Druhé a třetí setkání bylo zaměřeno na strukturované drama s prvky osobnostně-sociální výchovy, kdy kombinací vhodných technik dochází k pozitivnímu formování postojů a hodnot žáků, které mají předcházet a zamezit projevům rizikového chování

V závěru každého setkání žáci zhodnotili program, co se jim líbilo, co nikoliv.

IMG-20230111-WA0000 IMG-20230111-WA0006 IMG-20230111-WA0002 IMG-20230111-WA0007 IMG-20230111-WA0000 IMG-20230111-WA0009